Concursurile se regăsesc în Anexa 5 – Lista competiților școlare
internaționale, naționale și regionale în anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr.
5092/30.08.2019
Image
Image
Image
Image
Image
image
Image
Image